DPO285/2017
ID intern unic:  371710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 285
din  20.07.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 448
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea şahului, contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-didactică şi organizatorică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”

    domnului

    Ion SOLONAR


-

maestru la șah, antrenor emerit,

președinte de onoare al Federației de Șah a Republicii  Moldova;

     
„Ordinul de Onoare”

    domnului

    Victor BOLOGAN


-
mare maestru internațional la șah;
     
Ordinul „Gloria Muncii”
     

    doamnei

    Svetlana HARITONOVA


-

arbitru internațional, antrenor la Clubul

de Șah și Joc de Dame din municipiul Chișinău

    domnului

    Boris NEVEDNICII


-

maestru internațional la șah, multiplu campion național;
Medalia „Meritul Civic”

    domnului

    Iurii GOLOTIN


-

antrenor la Clubul de Șah și Joc de Dame „Salut”, președinte al Federației de Șah din raionul Rîbnița

    domnului

    Victor PANUȘ


-

maestru internațional la șah, antrenor la Școala Sportivă Specializată nr.7 de Șah și Joc de Dame din municipiul Chișinău.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Igor DODON

    Nr. 285-VIII. Chişinău, 20 iulie 2017.