DPO377/2017
ID intern unic:  371746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 377
din  21.09.2017
privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai
Serviciului de Protecție și Pază de Stat
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 590
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, înaltă măiestrie profesională și pentru succesele obținute la Campionatul Mondial „Bodyguard-2017”, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
    domnului Alexei SPÎNU            - locotenent-colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Eugeniu ARNAUT      - maior
    domnului Andrei IVANOV        - căpitan
    domnului Andrei SMECAL        - locotenent
    domnului Marcel TRUDOV       - căpitan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 377-VIII. Chişinău, 21 septembrie 2017.