DPO378/2017
ID intern unic:  371747
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 378
din  21.09.2017
privind numirea doamnei Silvia GÎRBU
în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 591
    În temeiul art. 116 alin. (2) și alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Silvia GÎRBU se numeşte în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 378-VIII. Chişinău, 21 septembrie 2017.