DPO380/2017
ID intern unic:  371749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 380
din  21.09.2017
privind numirea doamnei Ana COSTIUC
în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 593
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Ana COSTIUC se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 380-VIII. Chişinău, 21 septembrie 2017.