DPO383/2017
ID intern unic:  371811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 383
din  02.10.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Boris EIFMAN
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 600
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei coregrafice, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-ruse şi activitate de creaţie prodigioasă, domnului Boris EIFMAN, director artistic al Teatrului Academic de Stat de Balet din Sankt Petersburg „Boris Eifman”, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 383-VIII. Chişinău, 2 octombrie 2017.