DPO385/2017
ID intern unic:  371886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 385
din  05.10.2017
privind conferirea de distincții de stat
unor cadre didactice
Publicat : 13.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 360-363     art Nr : 604
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuție la perfecționarea procesului instructiv-educativ și activitate metodico-didactică și organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    BABAIAN Ghenadie      - profesor la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria”,
                                             municipiul Chișinău
    GHIDIRIMSCHI
    Nadejda                          - profesoară la Gimnaziul Roghi, raionul Dubăsari
    HIOARĂ Ala                  - director adjunct al Liceului Teoretic „M. Koțiubinski”,
                                              municipiul Chișinău
    ȚÎRDEA Teodor             - profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                              Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    MARDARI Liuba            - vicedirector al Colegiului de Transporturi din Chişinău
    STRATAN Eugenia         - profesoară la Liceul Teoretic „I. Creangă”, municipiul
                                              Chișinău
    ZLOBIN Vasilisa              - director al Școlii-Grădinițe nr.136, municipiul Chișinău;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BALAN Aurelia                -  învățătoare la Liceul Teoretic „L. Blaga”, municipiul Bălți
    BIȘIR Natalia                    -  învățătoare la Gimnaziul nr. 3, orașul Taraclia
    CARANFIL Iulia              -  profesoară la Gimnaziul „Ia. Hașek”, satul Huluboaia,
                                                 raionul Cahul
    FRATESCU Maria           -  profesoară la Liceul Teoretic „M. Lomonosov”,
                                                orașul Orhei
    GONCEAR Ludmila         -  învățătoare la Liceul Teoretic „M.Eminescu”,
                                                orașul Otaci, raionul Ocnița
    MOSCAL Ludmila           -   profesoară la Liceul Teoretic „P. Halippa”,
                                                 satul Cubolta, raionul Sîngerei
    NOVAC Anna                 -   inspector la Direcția Generală Învățămînt, UTA Găgăuzia
    POCITARI Lilia               -   director al Gimnaziului Schineni, raionul Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 385-VIII. Chişinău, 5 octombrie 2017.