DPO387/2017
ID intern unic:  371887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 387
din  06.10.2017
privind conferirea de distincții de stat
unor cadre didactice
Publicat : 13.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 360-363     art Nr : 605
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuție la perfecționarea procesului instructiv-educativ și activitate metodico-didactică și organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    BALAEVSCAIA Eudochia    - profesor-pensionar, satul Vărăncău, unitate
                                                    administrativ-teritorială din stînga Nistrului;
Medalia „Meritul Civic”
    POPA Olga                            - profesoară la școala din satul Țîbuleuca,
                                                     unitate administrativ-teritorială din stînga
                                                     Nistrului.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 387-VIII. Chişinău, 6 octombrie 2017.