DCNH522/2016
ID intern unic:  371952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ
DECIZIE Nr. 522
din  23.11.2016
cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului
Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova
Publicat : 13.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 360-363     art Nr : 1867
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Comisia Națională de Heraldică d e c i d e:
    Se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova următoarele însemne corporative ale Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Dispoziţia şefului Serviciului nr. 4/317 int din 31 decembrie 2014:
    a) stema (anexa nr. 1);
    b) drapelul (anexa nr. 2);
    c) ecusonul de mînecă stîngă pentru uniforma de serviciu a angajatului (anexa nr. 3);
    d) ecusonul de mînecă dreaptă pentru uniforma de serviciu a angajatului (anexa nr. 4);
    e) insigna de apartenenţă corporativă a angajatului la ținuta civilă (anexa nr. 5).

    PREȘEDINTELE
    COMISIEI NAȚIONALE DE HERALDICĂ                                   Mariana ŞLAPAC

    Nr. 522-IV.01. Chișinău, 23 noiembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 522-IV.01 din 23 noiembrie 2016

Stema Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
Blazonare
    În cîmp negru, o stea cu opt raze radiantă, de aur, peste care broşează un ecuson rotund roşu, purtînd chipul Sfîntului Gheorghe Purtătorul de Biruinţă călare, ucigînd cu suliţa balaurul, totul spre senestra, de argint.
Imagine

Anexa nr. 2
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 522-IV.01 din 23 noiembrie 2016

Drapelul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (2:3) roşie, cu un brîu lat alb (3/5 h), purtînd în mijloc un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit (2/5 h), încărcat cu stema Serviciului (în cîmp negru, o stea cu opt raze radiantă, galbenă, peste care broşează un ecuson rotund roşu, purtînd chipul Sfîntului Gheorghe Purtătorul de Biruinţă călare, ucigînd cu suliţa balaurul, totul spre senestra, alb).
Imagine


Anexa nr. 3
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 522-IV.01 din 23 noiembrie 2016

Ecusonul de mînecă stîngă pentru uniforma de serviciu
a angajatului Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
Descriere
    Ecusonul de mînecă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, şnuruit de aur pe perimetru şi cuprinzînd, în cîmp negru, Acvila Ministerului Afacerilor Interne (o acvilă cu zborul coborît, de aur, cruciată de argint, ţinînd în gheara dreaptă o spadă, de acelaşi metal, iar în cea stîngă fascii, de asemenea de argint, şi purtînd pe piept un scut încărcat cu stema mică a Republicii Moldova (tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broșînd, însoțit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică și la senestra de o semilună conturnată, totul de aur)).
    Înălţimea ecusonului este de 90 mm, iar lăţimea de 70 mm.
Imagine


Anexa nr. 4
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 522-IV.01 din 23 noiembrie 2016

Ecusonul de mînecă dreaptă pentru uniforma de serviciu
a angajatului Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
Descriere
    Ecusonul de mînecă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, şnuruit de aur pe perimetru şi încărcat cu stema Serviciului (în cîmp negru, o stea cu opt raze radiantă, de aur, peste care broşează un ecuson rotund roşu, purtînd chipul Sfîntului Gheorghe Purtătorul de Biruinţă călare, ucigînd cu suliţa balaurul, totul spre senestra, de argint).
    Înălţimea ecusonului este de 90 mm, iar lăţimea de 70 mm.
Imagine


Anexa nr. 5
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 522-IV.01 din 23 noiembrie 2016

Insigna de apartenenţă corporativă a angajatului
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie la ținuta civilă
Descriere
    Insigna de apartenență corporativă reprezintă o insignă de piept monometalică, de forma unui scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, purtînd în cîmp roşu chipul Sfîntului Gheorghe Purtătorul de Biruinţă călare, ucigînd cu suliţa balaurul, totul spre senestra, de argint.
    Pe verso, insigna este prevăzută cu un dispozitiv de prindere de haină.
    Înălţimea insignei este de 18 mm, iar lăţimea de 15,5 mm.
Imagine