DPO401/2017
ID intern unic:  371978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 401
din  13.10.2017
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I
Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 629
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a profesionalismului și a rezultatelor remarcabile obţinute de efectivul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, pentru merite în asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor și pentru contribuția adusă la sporirea prestigiului Armatei Naționale, Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” i  se  conferă  Ordinul  „Credință  Patriei” clasa  I. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Igor DODON

    Nr. 401-VIII. Chişinău, 13 octombrie 2017.