DPO301/2017
ID intern unic:  372286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 301
din  26.07.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 499
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse întru menținerea păcii, stabilității și ordinii de drept în zona de securitate a regiunii transnistrene a Republicii Moldova, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului                             -    conducător al delegației Republicii Moldova
    Ion SOLONENCO                  în Comisia Unificată de Control, general de
                                                    brigadă în retragere;
„Ordinul de Onoare”
    domnului                              -    consilier militar al Misiunii OSCE în Republica
    Oleg BAYANDIN                    Moldova în perioada 2004-2007,
    (Republica Belarus)                   locotenent-colonel
    domnului                               -    membru al delegației Republicii Moldova
    Nicolae CHIRTOACA              în Comisia Unificată de Control în anul 1992
    domnului                               -    membru al delegației Republicii Moldova
    Serghei GUȚU                           în Comisia Unificată de Control, colonel
    domnului                                -   reprezentant militar al Misiunii OSCE în
    Jan NADOLSKI                       Republica Moldova în perioada 2003-2006,
    (Republica Polonă)                     colonel;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului                                -    membru al delegației Republicii Moldova în
    Aurel FONDOS                         Comisia Unificată de Control, colonel
    domnului                                -    membru al delegației Republicii Moldova în
    Victor MACRINSCHI                Comisia Unificată de Control, colonel
    domnului                                 -   conducător al delegației Republicii Moldova
    Gheorghe ROMAN                     în Comisia Unificată de Control în perioada
                                                       1995-2002.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 301-VIII. Chişinău, 26 iulie 2017.