HGO885/2017
ID intern unic:  372287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 885
din  01.11.2017
cu privire la desemnarea furnizorului central
de energie electrică
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 990     Data intrarii in vigoare : 25.03.2018
    În temeiul prevederilor art. 30 și art. 45 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), cu modificările și completările ulterioare, și art. 96 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se desemnează Societatea pe Acțiuni „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică pînă la 1 ianuarie 2021.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 25 martie 2018.
    3. Societatea pe Acțiuni „Energocom” va începe activitatea în calitate de furnizor central de energie electrică la data de 1 aprilie 2018.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Octavian Calmîc

    Nr. 885. Chişinău, 1 noiembrie 2017.