DPO318/2017
ID intern unic:  372294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 318
din  30.07.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 505
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuție substanțială la instituirea și dezvoltarea sistemului distincțiilor de stat, merite deosebite în domeniul faleristicii naționale și activitate intensă pe tărîm social, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Semion ODAINIC        -  artist plastic, membru al Comisiei Naționale de Heraldică
                                             de pe lîngă Președintele Republicii Moldova;
Ordinul „Bogdan Întemeietorul”
    domnului
    Vladimir BOGDAN       -  șef al Serviciului distincții de stat al Direcției generale drept
                                              a Aparatului Președintelui Republicii Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Tatiana MACAROVA    -  consultant principal în Direcția generală informare și
                                               documentare a Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Igor DODON

    Nr. 318-VIII. Chişinău, 30 iulie 2017.