OMFM126/2017
ID intern unic:  372312
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 126
din  04.10.2017
cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18)
Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor
de asigurare obligatorie de asistență medicală 
și a contribuțiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
și a Instrucțiunii
cu privire la modul de completare a formularului nominaliza
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 1947     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    MODIFICAT
   
OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19
    OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18
   
OMF71 din 26.03.18, MO108-112/30.03.18 art.428
    OMF152 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2302    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) și ale art.133 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie  2007, ediție specială),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform anexei nr.1;
    Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), conform anexei nr.2;
    Formular tipizat (Forma IRM19) Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă, conform anexei nr.3;
    Instrucțiune cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19), conform anexei nr.4;
    Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr. 5;
    Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform anexei nr.6;
    Clasificatorul raporturilor de muncă, conform anexei nr.7;
    Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, conform anexei nr.8.
    [Pct.1 modificat prin OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19]
    [Pct.1 modificat prin OMF71 din 26.03.18, MO108-112/30.03.18 art.428]
    2. Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna ianuarie 2018.
    3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                  Octavian ARMAȘU

    Nr. 126. Chişinău, 4 octombrie 2017.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF71 din 26.03.18, MO108-112/30.03.18 art.428]
    [Anexa nr.2 în redacția OMF152 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2302]

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 în redacția OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.3 în redacția OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18]
    [Anexa nr.3 introdusă prin OMF152 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2302]

    anexa nr.4
   
[Anexa nr.4 în redacția OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.4 în redacția OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18]
    [Anexa nr.4 introdusă prin OMF152 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2302]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin OMF71 din 26.03.18, MO108-112/30.03.18 art.428]

   
anexa nr.6
   
[Anexa nr.6 modificată prin OMF152 din 12.09.18, MO358-364/21.09.18 art.1398; în vigoare 21.09.18]
    [Anexa nr.6 introdusă prin OMF71 din 26.03.18, MO108-112/30.03.18 art.428]

    anexa nr.7
   
[Anexa nr.7 introdusă prin OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19]

    anexa nr.8
   
[Anexa nr.8 introdusă prin OMF33 din 19.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364a; în vigoare 22.02.19]