DCNH40/2017
ID intern unic:  372368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ
DECIZIE Nr. 40
din  26.09.2017
cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative
ale Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lîngă
Ministerul Justiției în Armorialul General
al Republicii Moldova
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 1976
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Comisia Națională de Heraldică  d e c i d e:
    Se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova următoarele însemne corporative ale Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiției, aprobate prin Ordinul directorului nr. 76 din 3 iulie 2017:
    a) stema (anexa nr. 1);
    b) drapelul (anexa nr. 2);
    c) insigna de apartenență corporativă a angajatului (anexa nr. 3).

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAȚIONALE DE HERALDICĂ                       Corneliu POPOVICI

    Nr. 40-V.01. Chișinău, 26 septembrie 2017.

 Anexa nr. 1
 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 40-V.01 din 26 septembrie 2017
Stema
Centrului Național de Expertize Judiciare
Blazonare
    În cîmp albastru, un semizbor de acvilă, de argint, ținînd în mînă o lupă de același metal. Deviza, pe o eșarfă albastră, cu litere capitale de argint: „PER SCIENTIA AD IUSTITIAM” (Prin știință spre justiție).

ImagineAnexa nr. 2
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 40-V.01 din 26 septembrie 2017

Drapelul
Centrului Național de Expertize Judiciare
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (2:3) albastră, purtînd în mijloc un semizbor de acvilă, alb, ținînd în mînă o lupă de aceeași culoare.

ImagineAnexa nr. 3
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică
nr. 40-V.01 din 26 septembrie 2017

Insigna de apartenență corporativă
a angajatului Centrului Național de Expertize Judiciare
Descriere
    Insigna de apartenență corporativă reprezintă o insignă de piept, monometalică, de forma unui scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, purtînd stema Centrului Național de Expertize Judiciare, fără deviză (în cîmp albastru, un semizbor de acvilă, de argint, ținînd în mînă o lupă de același metal).
    Pe revers, insigna este prevăzută cu un sistem  de prindere de haină.
    Înălțimea insignei este de 18 mm, iar lățimea de 15,5 mm.

Imagine