DPO429/2017
ID intern unic:  372405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 429
din  07.11.2017
privind conferirea de distincții de stat unor artişti instrumentişti
din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 667
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinire ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la desfăşurarea acţiunilor protocolare şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Alexei MANCIU - locotenent-colonel în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Gheorghe SÎLȚA - căpitan în rezervă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Oleg ZATIC        - maior.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Igor DODON

    Nr. 429-VIII. Chişinău, 7 noiembrie 2017.