HANRE375/2017
ID intern unic:  372482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 375
din  28.09.2017
cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare
 a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă
de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1988
    În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr.10 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117) şi în scopul implementării schemei de sprijin pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, conform anexei.
    2. Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, prevăzută la pct. 1 din prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare la data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016.
    3. La data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 321 din 22 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 651 din 18 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 45-46/172 din 27 februarie 2009).

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                               
Octavian LUNGU,
    director                                                                  director
    Iurie ONICA,                                                         Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                   director

    Nr. 375/2017. Chişinău, 28 septembrie 2017.


    metodologia