DPO432/2017
ID intern unic:  372508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 432
din  08.11.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 13.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 396     art Nr : 671
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi succese obţinute în cadrul unor competiţii internaţionale, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Veaceslav MANOLACHI        - rector al Universității de Stat de  Educație
                                                       Fizicăși  Sport;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Dmitri EȘANU                          - prorector al Universității de Stat de Educație 
                                                        Fizică și Sport
    domnului
    Evgheni GRIGORIEV                - profesor-antrenor la Școala Sportivă Specializată
                                                        de Polope Apă nr.4 „Gheorghe Osipov”
    regretatului
    Anatolii PERVANVCIUC          - ex-președinte al Clubului de Handbal
                                                        „Olimpus-85”
    doamnei
    Liudmila VIȘNEVEȚKAIA        - profesor-antrenor la Școala Sportivă Specializată
                                                         de Polo pe Apă nr.4 „Gheorghe Osipov”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexandr BALANDIN                - profesor-antrenor la Școala Specializată
                                                         pentru Copii și Tineret a Rezervelor Olimpice
                                                         de Polo pe  Apă  „Delfin”
    domnului
    Nicolae CEBAN                         - instructor superior de sport în Departamentul
                                                         Trupelor de Cara-binieri al Ministerului Afacerilor
                                                          Interne
    domnului
    Valeriu DUMINICĂ                   - secretar general al Federației de Judo din
                                                          Republica Moldova
    doamnei
    Larisa GRABOVSCHI                - profesor-antrenor la Școala Specializată pentru
                                                          Copii și Tineret a Rezervelor Olimpice de Polo
                                                          pe Apă „Delfin”
    domnului
    Mihail LEU                                  - profesor-antrenor de judo la Liceul-internat
                                                          Republican cu Profil  Sportiv
    domnului
    Andrei PERPELIȚA                    - instructor superior de sport în Departamentul
                                                          Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor
                                                          Interne
    domnului
    Oleg SCLIFOS                           - antrenor în cadrul Federației de Lupte Naționale
                                                          „Voievod”
    domnului
    Constantin SCRIPNIC                - profesor-antrenor la Școala Sportivă Specializată
                                                          Republicană de  Lupte Libere „A. Doga”;
    Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Mihail CIUDIN                            - profesor-antrenor de judo la Centrul Sportiv
                                                          de Pregătire a Loturilor Naționale
    domnului
    Anatolii SMERECINSCHI            - profesor-antrenor de atletism la Liceul-internat
                                                           Republican cu Profil Sportiv.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 432-VIII. Chişinău, 8 noiembrie 2017.