HGM970/2017
ID intern unic:  372540
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 970
din  15.11.2017
cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 1080
    MODIFICAT
    RMO13 din 18.01.19, MO13-21/18.01.19 pag.134
   
HG1096 din 08.10.18, MO423/09.11.18 art. 1130; în vigoare 09.11.18    În temeiul art. 74 alin. (2) din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, art. 585), cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu pct. 40 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 23 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 316-321, art. 771), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de Decizia Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente nr. 1 din 30 octombrie 2017.
    2. Se aprobă 51 de circumscripții uninominale permanente, după cum urmează:
    1) pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub controlul autorităților constituționale ale statului – 46 de circumscripții uninominale, conform anexei nr. 1;
    2) pe teritoriul Republicii Moldova din stînga Nistrului (Transnistria), temporar în afara controlului autorităților constituționale ale statului – 2 circumscripții uninominale:
    nr. 47 – or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol;
    nr. 48 – or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender;
    3) peste hotarele Republicii Moldova – 3 circumscripții uninominale:
    nr. 49 – la est de Republica Moldova;
    nr. 50 – la vest de Republica Moldova;
    nr. 51 – SUA, Canada.
    3. Tabelul totalizator privind constituirea circumscripțiilor uninominale și hărțile cu repartizarea circumscripțiilor uninominale pe teritoriul Republicii Moldova se expun în anexa nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                              Vladimir Cebotari

    Nr. 970. Chişinău, 15 noiembrie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO13 din 18.01.19, MO13-21/18.01.19 pag.134]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1096 din 08.10.18, MO423/09.11.18 art. 1130; în vigoare 09.11.18]

    anexa nr. 2

    harta nr.1

    harta nr.2