DPO454/2017
ID intern unic:  372590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 454
din  22.11.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Pascal VAGOGNE
Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 421-427     art Nr : 704
     În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-franceze, domnului Pascal VAGOGNE, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 454-VIII. Chişinău, 22 noiembrie 2017.