DPO455/2017
ID intern unic:  372592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 455
din  26.11.2017
privind conferirea distincţiilor de stat unui grup
de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 421-427     art Nr : 705
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienței producției agricole și contribuție la dezvoltarea  infrastructurii  social-economice, se conferă:
„Ordinul  Republicii” 
    domnului Andrei SANGHELI            - consultant în cadrul Întreprinderii cu
                                                               Capital Străin „Limagrain Moldova” SRL;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor: 
    domnului  Pavel CEBOTARI             - director al Societății cu Răspundere Limitată
                                                               „Oclanda Agro”, raionul Soroca
    domnului Nicolai DRAGAN               - președinte al Gospodăriei Colective „Pobeda”,
                                                                UTA Găgăuzia
    domnului Mihail PACIU                      - conducător al Gospodăriei Țărănești „M.I. Paciu”,
                                                                raionul Orhei
    doamnei Oxana PETROVICI             - director comercial al Societății pe Acțiuni
                                                                „Alfa Nistru”, raionul Soroca
    domnului Valeriu REZNIC                  - mecanizator în cadrul Societății cu Răspundere
                                                                Limitată „Agro-Patreasca”, raionul  Briceni;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    domnului Ion BÎZGAN                       - administrator al Întreprinderii Individuale
                                                                „Ion Bîzgan”, raionul Anenii Noi
    domnului  Fiodor CHIRIAC                - mecanizator în cadrul Societății cu Răspundere
                                                                 Limitată „Chevlandri”, UTA  Găgăuzia
    doamnei  Maria DIDENCO                - director al Societății cu Răspundere
                                                                  Limitată „Cinmar-Agro”, raionul Rezina
    domnului Valentin MALANCEA         - director al Societății cu Răspundere Limitată
                                                                 „Antonești Agro”, raionul Ştefan  Vodă
    domnului Ananie PEȘTEANU             - conferențiar universitar la Universitatea
                                                                  Agrară de Stat din Moldova
    domnului  Feodosii SACA                   - consultant în cadrul Societății cu Răspundere
                                                                  Limitată „Farmagro”, raionul Ialoveni
    domnului Grigore VULTUR                 - administrator al Gospodăriei Țărănești
                                                                  „Vultur  Grigore”, raionul Ungheni
    doamnei Silvia ZGARDAN                 - director al Societății cu Răspundere
                                                                  Limitată „Getodava”, raionul Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 455-VIII. Chişinău, 26 noiembrie 2017.