HGO578/2017
ID intern unic:  372593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 578
din  20.07.2017
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei la 1 ianuarie 2017
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 676
    În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se  aprobă  Cadastrul  funciar  conform situaţiei la 1 ianuarie 2017, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate  – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc

    Nr. 578. Chişinău, 20 iulie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3