OME648/2017
ID intern unic:  372669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 648
din  25.07.2017
cu privire la aprobarea modelului actului
de studii în învățămîntul profesional tehnic
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1448
    În temeiul art. 17 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 319-324, art. 634),
ORDON:
    1. Se aprobă modelul actului de studii în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterțiar Diplomă de studii profesionale seria PTN, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL EDUCAŢIEI                             Lilia POGOLȘA

    Nr. 648. Chişinău, 25 iulie 2017.


    anexa