DPO448/2017
ID intern unic:  372734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 448
din  16.11.2017
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de artiști
de la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S Ulițî Roz”
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 696
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea și promovarea artei teatrale, pentru contribuție substanțială la afirmarea valorilor culturale și înaltă măiestrie artistică, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Iurie HARMELIN                           - conducător artistic și regizor;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Maria MADAN                - actriță;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Vasilii PAVLENCO                        - actor
    domnului
    Alexandru PETROV                       - actor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 448-VIII. Chişinău, 16 noiembrie 2017.