HGO1039/2017
ID intern unic:  373051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1039
din  05.12.2017
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice
pe anul 2018
Publicat : 08.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 429-433     art Nr : 1166
    În temeiul art.11 alin.(1) din Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228,  art. 349), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2018 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu

    Nr. 1039. Chişinău, 5 decembrie 2017.

    program