DCIMCCC26-11/1-22/07/2017
ID intern unic:  373163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
DECIZIE Nr. 26-11/1-22/07
din  28.11.2017
D E C I Z I E
Publicat : 08.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 429-433     art Nr : 2233
    Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia  d e c i d e:
    1. La litera h) din anexa nr.1 la Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/2-22/01-2014 din 3 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 256), după cuvântul „comerţ,” se introduce sintagma „inclusiv comerţ cu amănuntul al produselor petroliere principale şi gazului lichefiat (PPP şi GL),”.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web www.sfs.md a Registrului unic al maşinilor de casă şi control (anexă) la situaţia din 28 noiembrie 2017.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    INTERDEPARTAMENTALE
    PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL,
    VICEMINISTRU AL FINANŢELOR                                               Iuri CICIBABA

    Nr. 26-11/1-22/07-2017. Chişinău, 28 noiembrie 2017.

    anexa