DPO478/2017
ID intern unic:  373249
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 478
din  11.12.2017
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea
Strategiei securității naționale a Republicii Moldova
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 733     Data intrarii in vigoare : 11.12.2017
    În scopul elaborării Strategiei securității naționale a Republicii Moldova și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și al art. 25 alin. (2) lit. a1) și art. 364 din Legea cu privire la apărarea națională,
    Președintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se constituie Comisia pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova în următoarea componență:
  
Președinte
DODON Igor
-

Președinte al Republicii Moldova

Vicepreședinte
CALMÎC Octavian
-

viceprim-ministru, ministru al economiei și infrastructurii

Secretar
GUMENIUC Artur
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate

Membri:
APOLSCHII Raisa
-

președinte al Comisiei juridice, numiri și  imunități  a  Parlamentului

BOȚAN Roman
-

președinte al Comisiei securitate națională, apărare și  ordine  publică  a  Parlamentului

IVANOV Violeta
-

președinte al Comisiei politică externă și  integrare  europeană  a  Parlamentului

ȚURCAN Vladimir
-

președinte al Comisiei drepturile omului și  relații  interetnice  a  Parlamentului

MITRIUC Ghenadi
-

vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului

GALBUR Andrei
-

viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene

CEBOTARI Vladimir
-

ministru al justiției

JIZDAN Alexandru
-

ministru al afacerilor interne

DUCA Gheorghe
-

președinte al Academiei de Științe a Moldovei

BALAN Mihail
-

director al Serviciului de Informații și  Securitate al  Republicii  Moldova

CHETRARU Viorel
-

director al Centrului Național Anticorupție

HARUNJEN Eduard
-

Procuror General

FLOCEA Ruslan
-

secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

GORELOVA Elena
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul economic

LEBEDINSCHI Maxim
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul

POPOVICI Corneliu
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării

VOICU Pavel
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale

BURDUJA Radu
-

secretar general de stat, Ministerul Apărării

CHICU Ion
-

secretar general de stat, Ministerul Finanțelor

UȘURELU Iurie
-

secretar general de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

BALAN Oleg
-

rector al Academiei de Administrare Publică

BENIUC Valentin
-

rector al Institutului de Relații Internaționale din  Moldova

BURIAN Alexandru
-

președinte al Consiliului Național pentru Acreditare  și  Atestare

CUȘNIR Valeriu
-

director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

MIDRIGAN Pavel
-

președinte al Comisiei pentru integritate și expertiză juridică a Consiliului societății civile pe lângă Președintele Republicii Moldova

OSTALEP Valeriu
-

director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate

PULBERE Dumitru
-

președinte al Comisiei pentru constituționalitate și drepturile omului a Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

 
    Art. 2. - Comisia:
    a) va elabora proiectul Strategiei securității naționale a Republicii Moldova și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia;
    b) va crea grupuri de lucru interdepartamentale și va antrena în activitatea sa experți și specialiști din cadrul altor autorități și organizații care vor acorda asistența necesară comisiei;
    c) în scopul elaborării Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, va efectua analiza comprehensivă a sectorului de securitate și apărare.
    Art. 3. - În caz de eliberare a unor membri din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective.
    Art. 4. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 478-VIII. Chișinău, 11 decembrie  2017.