DPO412/2017
ID intern unic:  373360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 412
din  29.10.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 759
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul transportului auto și gospodăriei drumurilor, contribuţie la sporirea eficienței utilizării mijloacelor de transport și la dezvoltarea infrastructurii drumurilor, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Piotr DACIN                   -    director general al Societății cu Răspundere
                                                                Limitată „DROMAS-CONS”,
                                                                municipiul Chișinău;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Piotr SOSNOVSCHI                     -    conducător auto la Societatea cu Răspundere
                                                                Limitată „Tezeu-Lux”, raionul Ocnița;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ivan CIOCAN                 -    muncitor la Regia Exploatare a Drumurilor
                                                                și Podurilor „EXDRUPO”, municipiul Chișinău
    domnului Ion TICHIE                     -     muncitor la Societatea pe Acțiuni
                                                               „Edilitate”, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr. 412-VIII. Chişinău, 29 octombrie 2017.