DPO489/2017
ID intern unic:  373365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 489
din  18.12.2017
privind conferirea Ordinului „Ștefan cel Mare”
Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului
General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 764
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă apreciere a meritelor deosebite în asigurarea legalității, ordinii și securității publice, pentru curajul și spiritul de sacrificiu manifestate de efectiv întru exercitarea atribuțiilor de serviciu și contribuție la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităților, Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne i se conferă Ordinul „Ștefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 489-VIII. Chişinău, 18 decembrie 2017.