DPO490/2017
ID intern unic:  373366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 490
din  18.12.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Departamentului Trupelor de Carabinieri
al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 765
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă apreciere a meritelor deosebite ale efectivului în menţinerea ordinii publice și apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și pentru contribuție la asigurarea integrităţii proprietăţii publice şi a unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor, Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 490-VIII. Chişinău, 18 decembrie 2017.