DPO491/2017
ID intern unic:  373367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 491
din  18.12.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 766
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, merite în educarea tinerei generații în spiritul militaro-patriotic și contribuție la protecţia socială a veteranilor, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului
    Eugeniu COBÎLAȘ                  -    colonel în rezervă
    domnului
    Mihail GARABOVSCHI          -    colonel în rezervă
    domnului
    Nicolae MACOVEI                 -    colonel de poliție în rezervă
    domnului
    Vladimir OLIEVSCHI              -    locotenent-colonel în rezervă
    domnului
    Valeriu PALADII                      -    locotenent-colonel de poliție în rezervă;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului
    Valerii MAXIMOV                   -    locotenent-colonel de poliție în rezervă
    domnului
    Alexandr ORGAN                     -    maior de poliție în rezervă;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Grigore BUTESCU                    -    colonel de poliție în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Valeriu FOIU                             -    colonel de poliție în rezervă
    domnului
    Valerii GÎRLEA                          -    căpitan în rezervă
    domnului
    Piotr GUBOGLO                        -    locotenent-colonel în rezervă
    domnului
    Petru ROTARI                           -    colonel în rezervă;
Medalia „Pentru Vitejie”
    domnului
    Victor CANȚER                        -    locotenent-colonel de poliție în rezervă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 491-VIII. Chişinău, 18 decembrie 2017.