DPO492/2017
ID intern unic:  373368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 492
din  18.12.2017
privind conferirea de distincții de stat unor ofițeri în rezervă
ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 767
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, bărbăția și dîrzenia manifestate întru asigurarea securității statului şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul „Ștefan cel Mare” persoanei nominalizate în anexa٭ la prezentul decret;
    Ordinul „Credință Patriei” clasa I persoanelor nominalizate în anexa٭ la prezentul decret.
     ٭Anexa conține informații atribuite la secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 492-VIII. Chişinău, 18 decembrie 201
7.