OCNASA236/2017
ID intern unic:  373448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 236
din  13.12.2017
cu privire la aprobarea Clasificatorului
categoriilor persoanelor asigurate
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 2297c
    Abrogat prin OCNAS119 din 04.09.18, MO347-357/14.09.18 art.1393


    În scopul structurării informaţiei declarate de către contribuabili la completarea Dării de seamă unificată privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma IPC 18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017,
ORDON:
    1. Se aprobă Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, conform anexei.
    2. Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor va aduce la cunoştinţa contribuabililor Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, prin intermediul paginii electronice a CNAS, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data aprobării.
    3. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina  dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS.

    PREŞEDINTELE CASEI
    NAŢIONALE DE ASIGURĂRĂ SOCIALE                                 Laura GRECU

    Nr. 236-A. Chişinău, 13 decembrie 2017.

    anexă