DPO494/2017
ID intern unic:  373462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 494
din  19.12.2017
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 771
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, succese obținute în cadrul unor competiţii internaţionale și contribuție la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    GOFFREDO Gabrielle       -    multiplu campion mondial la proba de dans
                                                    latino-american
    MATUS Anna                    -    multiplu campion mondial la proba de dans
                                                    latino-american;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BÎRLIBA Nicolai                -    multiplu campion mondial la haltere
    CATARAGA Daniel           -    campion mondial la lupte greco-romane.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 494-VIII. Chişinău, 19 decembrie 2017.