DPO497/2017
ID intern unic:  373465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 497
din  20.12.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 774
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcția de  judecător  următorii:
    COJOCARI Ion                 -    la Judecătoria Comrat
    GRECU Radu                     -   la Judecătoria Chișinău
    OJOGA Andrei                  -    la Judecătoria Chișinău
    PARII Ivan                         -    la Judecătoria Orhei
    PROCA Mihail                   -    la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Igor DODON

    Nr. 497-VIII. Chişinău, 20 decembrie 2017.