DPO498/2017
ID intern unic:  373466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 498
din  20.12.2017
privind numirea doamnei Nelea BUDĂI
în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 775
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Nelea BUDĂI se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 498-VIII. Chişinău, 20 decembrie 2017.