DPO499/2017
ID intern unic:  373467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 499
din  20.12.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 776
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Virgiliu BUHNACI și doamnele Steliana IORGOV și Galina MOSCALCIUC se numesc în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 499-VIII. Chişinău, 20 decembrie 2017.