DPO500/2017
ID intern unic:  373468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 500
din  20.12.2017
privind numirea în funcție a unor  judecători
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 777
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcția de judecător următorii:
    CERBU Adrian                              -    la Judecătoria Criuleni
    IALANJI Arina                              -    la Judecătoria Chișinău
    IORDACHI Natalia                       -    la Judecătoria Chișinău
    SURUCEANU Valentina               -    la Judecătoria Hîncești.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 500-VIII. Chişinău, 20 decembrie 2017.