DPO508/2017
ID intern unic:  373476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 508
din  22.12.2017
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghii VORNICOGLO
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 785
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuție la perfecționarea procesului instructiv-educativ și activitate metodico-didactică și organizatorică intensă, domnului Gheorghii VORNICOGLO, director al Liceului Teoretic „Mihail Tuzlov” din satul Chirsova, UTA Găgăuzia, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 508-VIII. Chişinău, 22 decembrie 2017.