DPO511/2017
ID intern unic:  373479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 511
din  26.12.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 788
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, pentru profesionalismul manifestat de personalul medical la implementarea metodelor avansate de diagnostic și tratament și pentru contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Igor DODON

    Nr. 511-VIII. Chişinău, 26 decembrie 2017.