OMFM153/2017
ID intern unic:  373507
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 153
din  22.12.2017
privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire
la impozitul pe venit pentru agenţii economici
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2303
    MODIFICAT
    OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18    În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12), conform anexei nr.1;
    - Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici, conform anexei nr.2.
    2. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv şi pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                  Octavian ARMAȘU

    Nr. 153. Chişinău, 22 decembrie 2017.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18]