DPO512/2017
ID intern unic:  373606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 512
din  26.12.2017
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Stepan TOPAL
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 27
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru contribuţie substanțială la asigurarea statorniciei politice, economice și culturale a unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), merite în promovarea transformărilor sociale ale regiunii şi activitate organizatorică intensă, domnului Stepan TOPAL i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 512-VIII. Chişinău, 26 decembrie 2017.