LPO240/2017
ID intern unic:  373709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 240
din  23.11.2017
privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru
facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte
dificultăți de citire a materialelor imprimate
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 36
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la 27 iunie 2013.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor tratatului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti și va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 240. Chișinău, 23 noiembrie 2017.

   
tratat_ro

    tratat_eng