LPO272/2017
ID intern unic:  373730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 272
din  15.12.2017
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența
macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului
de înţelegere ca parte integrantă a acestui acord
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 50
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în mărime de 60000000,0 de euro privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi Memorandumul de înţelegere ca parte integrantă a acestui acord, semnate la Bruxelles la 23 noiembrie 2017.
    Art. 2. – Guvernul și alte instituții ale statului vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului şi ale memorandumului menționate.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Uniunii Europene ratificarea acordului şi memorandumului nominalizate.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 272. Chişinău, 15 decembrie 2017.

   
acord_ro

    memorandum_ro

    acord_eng

    memorandum_eng