HGO87/2018
ID intern unic:  373995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  24.01.2018
pentru aprobarea proiectului de lege cu privire
la schimbul de date și interoperabilitate
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 97
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici
    Ministrul justiţiei                                                         Alexandru Tănase

    Nr. 87. Chişinău, 24 ianuarie 2018.