HGC96/2018
ID intern unic:  374004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  24.01.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 106
    În scopul executării prevederilor art. XXXIV alin.(2) din Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.464-470, art.808), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007 „Privind modul de înregistrare a prețurilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.22), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în denumirea și cuprinsul hotărîrii, după cuvintele „țigarete cu filtru”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „și fără filtru”;
    2) la punctul 2, cuvintele „plătitorii accizelor” se substituie cu cuvintele „subiecții impunerii”;
    3) la punctul 3, cuvintele „plătitorul de accize – producătorul,” se substituie cu cuvintele „antrepozitarul autorizat”;
    4) la punctul 4, cuvintele „plătitorul de accize – importatorul” se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii care importă”;
    5) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fără filtru se prezintă de către subiectul impunerii la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal, care va efectua procedura de vămuire cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor preţuri maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie.”;
    6) la punctele 6 și 7, cuvintele „plătitorul de accize” se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii”.
    2. Țigaretele fără filtru scoase din antrepozit fiscal sau importate pînă la 1 ianuarie 2018, pentru care au fost calculate și achitate accizele conform cotelor stabilite pînă la 1 ianuarie 2018, pot fi comercializate pînă la epuizarea stocului acestora fără stabilirea, declararea și imprimarea pe pachet a prețului maxim de vînzare cu amănuntul conform prezentei hotărîri.
    3. La efectuarea inventarierii, conform art.1251 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, a stocului de țigarete fără filtru importate pînă la 1 ianuarie 2018, subiecții impunerii aplică cota ad valorem la prețul minim de vînzare cu amănuntul stabilit la data importului acestor țigarete.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 96. Chişinău, 24 ianuarie 2018.