OMF06/2018
ID intern unic:  374016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 06
din  10.01.2018
cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a
rapoartelor financiare pentru anul 2017
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 93
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2017 de către:
    - autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
    - direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale, conform anexei nr.2.
    2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pentru anul 2017 în termenele stabilite.
    3. Șefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanţelor vor asigura recepţionarea şi verificarea în termen de până la 10 zile de la data prezentării a rapoartelor financiare întocmite.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Trezoreria de Stat.

    MINISTRUL FINANȚELOR                             Octavian ARMAȘU

    Nr. 06. Chişinău, 10 ianuarie 2018.

Anexa nr.1
TERMENELE

de prezentare a rapoartelorfinanciarepeanul 2017


Nr. d/o
Cod
Denumirea autorităţilor publice centrale
Termenele
prezentării
rapoartelor
1
2
3
4
1.
0101
Secretariatul Parlamentului
14.02
2.
0102
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
05.02
3.
0103
Curtea Constituţională
08.02
4.
0104
Curteade Conturi
12.02
5.
0201
Cancelaria de Stat
16.02
6.
0203
Ministerul Finanţelor
20.02
7.
0204
Ministerul Justiţiei
19.02
8.
0205
Ministerul Afacerilor Interne
20.02
9.
0206
Ministerul Afacerilor Externeşi Integrării Europene
20.02
10.
0207
Ministerul Apărării
16.02
11.
0208
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
20.02
12.
0209
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
20.02
13.
0210
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
20.02
14.
0211
Ministerul Mediului
20.02
15.
0212
Ministerul Educației
20.02
16.
0213
Ministerul Culturii
20.02
17.
0214
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
20.02
18.
0215
Ministerul Sănătății
20.02
19.
0216
Ministerul Tineretului și Sportului
20.02
20.
0217
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
20.02
21.
0218
Ministerul Economiei și Infrastructurii
20.02
22.
0219
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
20.02
23.
0220
Ministerul Educației,Culturii și Cercetări
20.02
24.
0221
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale
20.02
25.
0241
Biroul Național de Statistică
16.02
26.
0242
Agenţia Relaţii Funciare ş iCadastru
09.02
27.
0243
Biroul Relaţii Interetnice
09.02
28.
0244
Agenția Moldsilva
12.02
29.
0245
Agenţia Rezerve Materiale
15.02
30.
0246
AgenţiaTurismului
06.02
31.
0247
Centrul Naţional Anticorupţie
15.02
32.
0273
Serviciul de Stat Arhivă
14.02
33.
0274
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
02.02
34.
0275
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
16.02
35.
0276
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul
Profesional
05.02
36.
0277
Agenţia Naţională Antidoping
02.02
37.
0278
Serviciul de Stat de Curieri Speciali
06.02
38.
0279
Centrul Serviciului Civil
05.02
39.
0301
Consiliul Superioral Magistraturii
20.02
40.
0303
Procuratura Generală
16.02
41.
0401
Oficiul Avocatului Poporului
07.02
42.
0402
Comisia Electorală Centrală
20.02
43.
0403
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
06.02
44.
0404
Consiliul Coordonatoral Audiovizualului
08.02
45.
0405
Consiliul Concurenţei
13.02
46.
0406
Serviciul de Informaţiişi Securitate
15.02
47.
0407
ComisiaNaţională de Integritate
02.02
48.
0408
Serviciul de Protecţiei şi Paza de Stat
15.02
49.
0409
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
02.02
50.
0410
Agenția Națională pentru soluționarea Contestațională
12.02
51.
0501
Academia de Ştiinţe a Moldovei
19.02
52.
0502
Institutul Naţional al Justiţiei
13.02
53.
0503
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
02.02
54.
0504
Fondulde Investiţii Sociale
14.02
55.
0505
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova
14.02

Anexa nr.2
TERMENELE

de prezentare a rapoartelorfinanciarepeanul 2017


Nr.
d/o
Cod
Denumireaunităţii
administrativ-teritoriale

Termeneleprezentăriirapoartelor
1
2
3
4
1.
1001
mun.Chişinău
20.02
2.
1020
Bălţi
14.02
3.
1023
AneniiNoi
16.02
4.
1050
Basarabeasca
12.02
5.
1058
Briceni
16.02
6.
1087
Cahul
19.02
7.
1125
Cantemir
13.02
8.
1153
Călăraşi
15.02
9.
1182
Căuşeni
16.02
10.
1210
U.T.A. Găgăuzia
20.02
11.
1240
Cimişlia
13.02
12.
1264
Criuleni
14.02
13.
1290
Donduşeni
14.02
14.
1313
Drochia
16.02
15.
1342
Dubăsari
12.02
16.
1354
Edineţ
19.02
17.
1387
Făleşti
19.02
18.
1421
Floreşti
20.02
19.
1462
Glodeni
12.02
20.
1482
Hînceşti
20.02
21.
1522
Ialoveni
13.02
22.
1548
Leova
13.02
23.
1574
Nisporeni
15.02
24.
1598
Ocniţa
12.02
25.
1620
Orhei
20.02
26.
1659
Rezina
15.02
27.
1685
Rîşcani
15.02
28.
1714
Sîngerei
14.02
29.
1741
Soroca
19.02
30.
1777
Străşeni
15.02
31.
1805
Şoldăneşti
13.02
32.
1829
Ştefan-Vodă
14.02
33.
1853
Taraclia
12.02
34.
1869
Teleneşti
16.02
35.
1901
Ungheni
19.02