DPO588/2018
ID intern unic:  374060
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 588
din  30.01.2018
privind numirea doamnei Cristina CHEPTEA
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 103
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Cristina CHEPTEA se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 588-VIII. Chişinău, 30 ianuarie 2018.