DGO18/2018
ID intern unic:  374097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 18
din  29.01.2018
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 141
    În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, se numeşte doamna Valeria GUMA în funcţia de consilier în cabinetul viceprim-ministrului.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Pavel FILIP

    Nr. 18-d. Chişinău, 29 ianuarie  2018.