DPO595/2018
ID intern unic:  374163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 595
din  02.02.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 114
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în сonsolidarea statalităţii Republicii Moldova, contribuție substanțială la formarea societății civile și activitate prodigioasă pe tărîm social, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Vasili CHIRTOCA     -  consilier în Consiliul Municipal Chișinău;
Ordinul „Bogdan Întemeietorul”
    domnului
    Victor PUȘCAȘ         -  ex-Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova;
„Ordinul de Onoare”
    protoiereului
    Sergiu CURNIC         -  paroh al Bisericii vechi de lemn „Adormirea Maicii Domnului”,
                                          municipiul Chișinău
    domnului
    Valeriu OSTALEP      -  director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vlad BATRÎNCEA     -  vicepreședinte al Comisiei cultură, educație,  cercetare, tineret,
                                           sportși mass-media a Parlamentului
    doamnei
    Elena PAHOMOVA   -  jurnalist
    domnului
    Nicolae PASCARU    -  președinte al Mișcării Naționale „Voievod”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Dumitru ROIBU           -  președinte al Asociației Obștești  „Urmașii lui Ștefan”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Igor DODON

    Nr. 595-VIII. Chişinău, 2 februarie 2018.