DPO600/2018
ID intern unic:  374167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 600
din  07.02.2018
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 118
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    BRAGARENCO
    Svetlana                               -    la Judecătoria Căușeni
    FONDOS-FRAȚMAN
    Mariana                               -    la Judecătoria Chișinău
    PĂUN Petru                        -    la Judecătoria Chișinău
    SÎRBU Dan                         -    la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 600-VIII. Chişinău, 7 februarie 2018.